AGROTECH 2020

dyplomKażdego dnia hodowcy na całym świecie pracują nad wytworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, które charakteryzują się wysoki plonem, odpornością na choroby, tolerancją na suszę i inne stresy biotyczne i abiotyczne oraz wysoką wartością technologiczną. W wyniku wielu lat prac hodowlanych i rejestracji odmian przez COBORU, postęp biologiczny trafia finalnie do rolnika. Małopolska Hodowla Roślin, jako jedna z największych hodowli w Kraju, ma swój udział w tworzeniu nowych odmian poprzez rejestrację nowych odmian.
Odmiany Spółki zdobywają nie tylko uznanie odbiorców, ale zostają także nagrodzone prestiżowymi nagrodami m.in. odmiana pszenicy ozimej Błyskawica zdobyła Złoty Medal na XXVI Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH Kielce 2020 za doskonałe wyniki plonowania, odporność na wyleganie i choroby grzybowe.

Odmiana pszenicy ozimej – Błyskawica

  • Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania, średniej wysokości, o bardzo dobrej odporności na wyleganie i wysokiej na choroby grzybowe.
  • Cechuje się wczesnym dojrzewaniem, jest odpowiednią odmianą na tereny z krótkim okresem wegetacji lub na stanowiska z deficytami wody.
  • Odporna na wczesnoletnią suszę.
  • Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania na obu poziomach agrotechnicznych.
  • Zimotrwałość 4° w skali 9-st. wg. COBORU.