RODO

telefon komórkowyInspektor Ochrony Danych
Agnieszka Szołtysek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 605 820 119

Koordynator ds Ochrony Danych Osobowych
Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
Agnieszka Daniec
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badanie kontroli trzeźwości

Klienci Internetowi

Klienci Kontrahenci

Monitoring Wizyjny

Newsletter

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia.
 5. Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa w tym do państw trzecich.
 6. Pana/Pani dane będą archiwizowane przez 5 lat po sprawozdaniu finansowym, a następnie trwale usuwane .
 7. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy, oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.