Odmiany własne

zboże odmiany własnej 2Prawna ochrona odmian​

Odmiany roślin rolniczych naszej firmy objęte są ochroną wyłącznego prawa. Oznacza to, że aby je rozmnażać, oferować i sprzedawać na cele siewne konieczne jest uzyskanie od nas pisemnej licencji w formie umowy. Dzięki funduszom, uzyskanym z wnoszonych przez rolników i przedsiębiorców opłat licencyjnych, możliwa jest praca nad tworzeniem nowych odmian i hodowla zachowująca odmiany już istniejące.
Siejąc własne nasiona odmian chronionych rolnik może skorzystać, w niektórych okolicznościach z dozwolonego prawem przywileju „odstępstwa rolnego”. (więcej na stronie Agencji Nasiennej).

 

Agencja nasienna

 

BROSZURA: "ODSTĘPSTWO ROLNE, CZYLI WYKORZYSTANIE MATERIAŁU ZE ZBIORU ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM JAKO MATERIAŁU SIEWNEGO"

 

Pobierz broszurę informacyjną

 

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, opracowane mapki plonowania, wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych.

Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy je traktować, jako informacje o potencjale plonowania i jakości.

 


Wybierz kategorię