O nas

mapa polskiMałopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. jest jedną z największych firm hodowlano- nasiennych w Polsce. Historia i początek naszej działalności hodowlanej, zwłaszcza zbóż i buraka pastewnego sięgają drugiej połowy XIX wieku. Głównymi kierunkami działalności firmy są hodowla twórcza i zachowawcza roślin rolniczych, reprodukcja nasienna, obrót materiałem siewnym oraz działalność rolnicza i usługowa. Działalność handlowo- nasienną prowadzimy na terenie Polski południowej od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę oraz na terenach województw warmińsko- mazurskiego i kujawsko- pomorskiego. Od 2012 roku zajmujemy się również hodowlą konia arabskiego w Stadzie Ogierów w Białce.

Nadrzędnym kierunkiem naszych działań są hodowla i nasiennictwo kukurydzy, zbóż jarych i ozimych, buraka pastewnego, traw pastewnych i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych. Naszą misją jest udoskonalenie efektywności produkcji roślinnej poprzez ciągłe dostarczanie nowych odmian o udoskonalonych cechach rolniczych i parametrach jakościowych ziarna. Aktualnie posiadamy w rejestrze ponad 80 odmian w 24 gatunkach roślin rolniczych. Są to odmiany nowej generacji, wysokoplonujące, odporne na choroby, przystosowane do zmiennych warunków klimatyczno- glebowych. Są one przydatne do przetwórstwa rolno- spożywczego oraz na pasze dla zwierząt.

Nasza firma jest jedynym sukcesorem rozbudowanej przed laty w kraju hodowli buraka pastewnego, wielokiełkowego i jednokiełkowego. Nasiona buraków stanowią nasz znaczący produkt eksportowy. Dostarczamy odmiany buraka o wysokim plonie korzenia, średniej i podwyższonej zawartości suchej masy, odpornych na pośpiechy i choroby oraz przydatnych do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, z możliwością zastosowania nowoczesnych technologii uprawy. Tylko w naszej firmie hoduje się obecnie koniczynę łąkową di- i tetraploidalną. Jako jedyna rodzima firma prowadzimy hodowlę szerokiej palety gatunków traw gazonowych. Mieszanki zestawione z naszych odmian mają wielu odbiorców w kraju i zagranicą. Hodowla realizowana w naszej firmie przejawia stały postęp, wyrażający się liczbą nowotworzonych odmian oraz ich stale doskonaloną wartością produkcyjną i użytkową.


Kobierzyce