Dofinansowanie przez PZU zadania prewencyjnego w Spółce

Firma ubezpieczeniowa PZU S.A. w ramach środków na zadania prewencyjne dofinansowała w Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. realizację zadań zwiększających bezpieczeństwo oraz niwelujących ryzyko w Spółce. Dofinansowanie objęło m.in. system przeciwpożarowy oraz system kontroli wejść w dwóch lokalizacjach.