Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie