Historia firmy

pole rosnącego zbożaHistoria selekcji pozytywnej i hodowli roślin rozpoczyna się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to Antoni Dobrzański, syn Juliana Dobrzańskiego rozpoczął prace hodowlane nad uszlachetnianiem buraka pastewnego. W kolejnych latach firma systematycznie rozwijała się łącząc się z innymi firmami hodowlano–nasiennymi i poszerzając zakres działalności. Na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniała się organizacja firmy i jej nazwy, ale podstawowymi kierunkami działalności była hodowla i nasiennictwo buraka pastewnego, zbóż, kukurydzy. traw i roślin motylkowatych drobnonasiennych.

1872r. – Antoni Dobrzański podejmuje prace hodowlane nad uszlachetnianiem buraka pastewnego w firmie nasienno–handlowej Budziszowicach w powiecie jędrzejowskim.

1902r. – Powołanie Spółki z o.o. pod nazwą Hodowla i Zbiorowa Produkcja Nasion A. Dobrzański Sp. z o.o. w celu zdobycia środków na prowadzenie kosztownej hodowli.

1905r. – Rozpoczęcie prac nad hodowlą zbóż w majątkach braci Kleszczyńskich. Początkowo w Skrzeszowicach, następnie w Polanowicach.

1922r. – W Polanowicach pod kierunkiem inż. Zygmunta Mazurkiewicza został zorganizowany nowoczesny zakład hodowlany jako samodzielna jednostka administracyjna.

1939 – 1945r. – Kontynuacja prac hodowlanych w Polanowicach i Radziemicach.

1945r. – Kontynuowanie prac hodowlanych pod zarządem Towarzystwa Handlu Zbożem.

1950r. – Przejęcie wszystkich prywatnych hodowli, pod przymusowy zarząd państwowy, który sprawowały najpierw Państwowe Gospodarstwa Rolne, następnie Centralny Zarząd Selekcji Roślin i kolejno Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa z/s w Warszawie.

1959r. – W wyniku upaństwowienia prywatnych hodowli utworzono Krakowską Hodowlę Roślin.

​1964 – 1974r. Szereg zmian organizacyjnych. Przejmowanie nowych stacji, a także przekazywanie ich oraz oddziałów nasiennych do innych firm, WOPR–ów, PGR–ów i Instytutu Zootechniki.

1975r. – Przejęcie przez Krakowską Hodowlę Roślin Krakowskiego Przedsiębiorstwa Nasiennego Centrala Nasienna w Krakowie i zmiana nazwy firmy na Krakowskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasiennictwa Rolniczego.

1976r. – Firma zmienia nazwę na Przedsiębiorstwo Państwowe Hodowla Buraka Pastewnego w Krakowie.

1994r. – Rejestracja spółki Małopolska Hodowla Buraka Pastewnego i Nasiennictwa Rolniczego w Krakowie – HBP, Spółka z o.o. z/s w Krakowie.

1997r. – Małopolska Hodowla Buraka Pastewnego i Nasiennictwa Rolniczego w Krakowie – HBP Spółka z o.o. z/s w Krakowie zmienia nazwę na Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o. z/s w Krakowie.

1999r. – Połączenie kapitałowe Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Spółka z o.o. z Hodowlą Roślin Nieznanice Spółka z o.o.

2007r. – Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o. przejmuje Przedsiębiorstwo Hodowlano–Nasienne Sp. z o.o. z/s w Lublinie.

2009r. – Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o. przejmuje Hodowlę Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyc Spółka z o.o. z/s w Kobierzycach.

2012r. – Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o. przejmuje Stado Ogierów w Białce Sp. z o.o.

2014r. – Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o. zmienia nazwę na Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.