Zakład Kobierzyce

zielone pole z wykoszonym wzoremZakład Produkcji Roślinnej Kobierzyce działa w strukturach Małopolskiej Hodowli Roślin od 2009 roku. Powstał w wyniku przyłączenia do firmy, samodzielnej Spółki ANR – Hodowla Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyc. Zakład posiada swoje obiekty na terenie województwa dolnośląskiego do których należą Gospodarstwo Kobierzyce oraz Gospodarstwo Henryków. W gospodarstwie prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawczą pszenicy ozimej i jarej, kukurydzy oraz reprodukcja nasienna.

Prace hodowlane nad pszenicą ozimą zostały zapoczątkowane w 1956 roku. Hodowla twórcza w tym gatunku koncentruje się nad uzyskaniem odmian jakościowych, odpornych na porastanie i choroby, o wysokiej mrozoodporności, o krótkiej i sztywnej słomie. W roku 2012 została zarejestrowana nowa odmiana pszenicy jarej Izera, charakteryzującą się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna oraz dużą stabilnością cech technologicznych przy zróżnicowanych warunkach pogodowych. Odmiana ta w 2014 roku została nagrodzona złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich Polagra Premiery. W roku 2014 do rejestru wpisano najnowszą odmianę pszenicy jarej Harenda. Odmiana ta odznacza się rewelacyjną plennością na terenie całego kraju. W badaniach COBORU 2012-2013 wykazała najwyższe plony na dwóch poziomach agrotechniki (A1 - 109% wzorca i A2 - 104% wzorca).

Prace hodowlane nad kukurydzą prowadzone są w Kobierzycach od 1953 roku z dużym sukcesem. Tam odnotowano szereg pionierskich dokonań w hodowli i nasiennictwie tego gatunku m.in. zarejestrowano pierwszego w kraju mieszańca liniowego. W doborze mieszańców kukurydzy znajdują się w przewadze formy na kiszonkę z całych roślin oraz z rozdrobnionych kolb (CCM). Nasza firma posiada również pojedyncze mieszańce z przeznaczeniem na suche ziarno. Niektóre z naszych odmian wykazują przydatność do produkcji biogazu i bioetanolu na cele paliwowe. Hodowla twórcza kukurydzy koncentruje się nad uzyskaniem odmian o dobrej strawności całych roślin, wysokim udziale ziarna w kiszonce, wysokim potencjale plonotwórczym, dużej odporności na wyleganie łodygowe i korzeniowe.
W roku 2012 została zarejestrowana odmiana kukurydzy kiszonkowej Kadryl charakteryzująca się szeroką zdolnością adaptacyjną, dzięki czemu stabilnie plonuje w różnych środowiskach, stanowiąc wartościowy surowiec do produkcji wysokostrawnej kiszonki. W Zakładzie Kobierzyce zostały również wyhodowane 2 odmiany kukurydzy cukrowej: Ammonia i Ambrozja.
Nasze odmiany kukurydzy doskonale sprawdzają się nie tylko w polskich warunkach klimatyczno-glebowych, ale również znalazły uznanie wśród klientów z innych krajów: Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Ukraina, Rosja, Białoruś.