Zakład Kraków

kwiatki na poręczyZakład Produkcji Roślinnej w Krakowie posiada swoje obiekty na terenie sześciu województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. W jego skład wchodzą magazyny nasienne, zakłady produkcyjne i hodowlane, sklepy i obiekty handlowe. W obiektach tych prowadzona jest działalność hodowlana, reprodukcja nasienna zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych, traw oraz produkcja rolnicza buraków cukrowych, rzepaku. Zakład ten prowadzi również działalność handlową poprzez dobrze rozwiniętą sieć sklepów firmowych. W gospodarstwie prowadzona jest hodowla zbóż jarych i ozimych, buraka pastewnego, traw pastewnych i gazonowych oraz motylkowatych drobnonasiennych.

Na terenie Gospodarstwa Polanowice zlokalizowanego na terenie województwa małopolskiego prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawczą pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, owsa, buraka pastewnego i traw pastewnych.
W pszenicy prace hodowlane koncentrują się nad uzyskaniem odmian jakościowych, odpornych na porastanie i choroby, mrozoodpornych, o sztywnej słomie. W hodowli twórczej owsa dąży się do uzyskania odmian: uniwersalnych, o dużym potencjale plonowania na terenie całego kraju, o skróconym okresie wegetacji dla terenów podgórskich, nagonasiennych o krótkiej słomie, odmian o niskiej zawartości łuski. W 2014 roku została zarejestrowana najnowsza odmiana owsa zwyczajnego Harnaś charakteryzująca się bardzo dobrą zdrowotnością oraz potencjałem plonotwórczym (w latach 2012-2013 – plon 102% wzorca). Przewyższa plonowaniem najlepsze odmiany wzorcowe. W jęczmieniu jarym prace koncentrują się nad uzyskaniem odmian paszowych o wysokiej zdrowotności i potencjale plonotwórczym.
Zakład dysponuje odpowiednim zapleczem do prowadzenia prac hodowlanych. Wyposażony jest w laboratoria specjalistyczne z pracownią technologiczną, laboratorium kultur tkankowych, szklarnie hodowlane, pozwalające na wprowadzenie i wykorzystanie nowoczesnych, zaawansowanych metod hodowlanych.
W Polanowicach prowadzona jest również hodowla buraka pastewnego. W gatunku tym, celem prac jest uzyskanie wartościowych odmian wielokiełkowych i genetycznie jednokiełkowych, odpornych na pośpiechy i choroby, przydatnych do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, przystosowanych do nowych technik uprawy i zbioru. Gatunek ten cieszy się wciąż bardzo dużym zainteresowaniem zagranicą i jest przedmiotem eksportu, głównie do krajów Europy Wschodniej i Południowej. W hodowli traw pastewnych prace koncentrują się nad otrzymaniem nowych odmian kostrzewy łąkowej, tymotki łąkowej oraz wiechliny łąkowej o wysokim plonie nasion oraz zielonej i suchej masy, odpornych na choroby i wyleganie, o dużej smakowitości i strawności składników pokarmowych. W 2014 roku do rejestru została wpisana odmiana tymotki łąkowej Owacja charakteryzująca dużą zimotrwałością i tolerancja na suszę, wysokim plonem zielonej masy o dużej wartości energetycznej i smakowitości.

Hodowla traw gazonowych i roślin motylkowych drobnonasiennych zlokalizowana jest na terenie Gospodarstwa Nieznanice k. Częstochowy. Prace hodowlane przy trawach gazonowych prowadzone są w takich gatunkach jak: kostrzewa czerwona, kostrzewa owcza, kostrzewa nitkowata, mietlica pospolita, wiechlina łąkowa, życica trwała. Oprócz prac nad przydatnością gatunków i odmian do zakładania trawników ozdobnych, rekreacyjnych, sportowych i parkowych prowadzona jest hodowla form przeznaczonych do rekultywacji terenów zdegradowanych, hałd po kopalnictwie węgla kamiennego oraz pasów zieleni przy autostradach, gdzie głównym aspektem jest odporność na silne zasolenie, suszę i spaliny.
W Nieznanicach prowadzone są również intensywne prace hodowlane w zakresie roślin motylkowatych drobnonasiennych, głównie koniczyny łąkowej. Zarejestrowane odmiany charakteryzują się wysoką plennością, dobrą wartością pokarmową, odpornością na choroby, zimotrwałością oraz tolerancją na suszę i podwyższoną kwasowość gleby.
Gospodarstwo to prowadzi również hodowlę zachowawczą esparcety odmiany Taja. Jedynej zarejestrowanej w Polsce odmiany koniczyny krwistoczerwonej (Inkarnatki) – Opolska, marchwi pastewnej- Lobo oraz komonicy rożkowej- Skrzeszowicka.

Na terenie województwa podkarpackiego w Gospodarstwie Mikulice prowadzone są prace z zakresu hodowli twórczej i zachowawczej pszenicy ozimej. W gospodarstwie w Krzeczowicach prowadzone są doświadczenia porównawcze z odmianami pszenic jarych i ozimych wykonywane usługowo dla innych firm. Obiekty te współpracują również z Gospodarstwem Kobierzyce w zakresie hodowli mieszańców kukurydzy. W Krzeczowicach prowadzone są doświadczenia wstępne na kukurydzy kiszonkowej. Ze względu na specyficzne uwarunkowania klimatyczno-glebowe w obiektach tych prowadzi się również doświadczalnictwo kukurydzy o charakterze usługowym na zlecenia innych firm krajowych i zagranicznych.