Zboża ozime

zboża ozime

Pszenica zwyczajna ozima

 • MHR Promiennna
 • Lokata
 • Błyskawica
 • Medalistka
 • Natula
 • Turnia
 • Arkadia
 • Belissa
 • Comandor
 • Euforia
 • Formacja
 • KWS Emil
 • Mewa
 • Symetria
 • Wilejka

Jęczmień ozimy

 • Jakubus
 • KWS Kosmo
 • Quadriga
 • Return
 • Zita

Pszenżyto ozime

 • Avokado
 • Belcanto
 • Octavio
 • Orinoko
 • Panaso

Żyto ozime populacyjne

 • Dańkowskie Dragon
 • Dańkowskie Granat