Motylkowate grubonasienne

Motylkowate grubonasienne

  • Bobik
  • Groch siewny (peluszka)
  • Groch siewny
  • Łubin żółty
  • Łubin wąskolistny odmiany gorzkie
  • Łubin wąskolistny odmiany słodkie
  • Wyka jara