Koniczyna łąkowa

motylkowate drobnonasienne koniczyna łąkowa

Koniczyna łąkowa

Trifolium pratense

- jest gatunkiem wieloletnim. Może być uprawiana w siewie czystym oraz w mieszankach z innymi roślinami motylkowymi lub z trawami. Wysiana wiosną już w roku siewu daje jeden pokos zielonki (ściernianka). W drugim roku wegetacji daje 2 pokosy: na początku czerwca i w sierpniu. Odrost po drugim pokosie można przeznaczyć na pastwisko. W uprawie znajdują się odmiany diploidalne i tetraploidalne. Odmiany diploidalne wyróżniają się lepszą plennością w uprawie na nasiona, większą zawartością suchej masy w zielonce, oraz mniejszą podatnością na porażenie przez mączniaka prawdziwego w porównaniu z odmianami tetraploidalnymi.
Spośród roślin motylkowatych drobnonasiennych koniczyna łąkowa jest najczęściej uprawianym gatunkiem. Jest to roślina dorastająca do 70 cm wysokości o głębokim systemie korzeniowym. Wiosną rozwija się wcześnie, zakwita pod koniec maja. Po skoszeniu bardzo dobrze odrasta. Cechuje się bardzo dużą wartością pokarmową, wytwarza wysoki plon świeżej i suchej masy zasobnej w białko, sole mineralne i witaminy. Białko koniczyny łąkowej jest stosunkowo łatwo i szybko rozkładane przez zwierzęta przeżuwające.

 

ZALECENIA UPRAWOWE
Wymagania i wybór przedplonu: Koniczyna łąkowa ma dość duże wymagania glebowe i wodne. Najodpowiedniejsze są żyzne gleby, zwięzłe i średnio zwięzłe, zasobne w wapń, o odczynie obojętnym (pH 6,5-7). Najlepszym przedplonem dla koniczyny są okopowe na oborniku, rzepak, kukurydza. Nie powinna być uprawiana po zbożach, roślinach motylkowatych drobnonasiennych i strączkowych. Przygotowanie gleby: Koniczynę łąkową sieje się najczęściej w roślinę ochronną. Wówczas uprawę roli wykonuje się tak, jak pod roślinę ochronną. Przy siewie w zboża ozime stosuje się skróconą uprawę (orka siewna na głębokość 16-20 cm, wał Campbella i brona). Uprawiając koniczynę jako wsiewkę w zboża jare należy wykonać orkę przedzimową, a wiosną zawłókować pole i zabronować broną lekką. Przy uprawie koniczyny w siewie czystym, uprawa roli jest taka sama jak pod zboża jare. Jedyną różnicą jest wykonanie głębokiej orki na 25-30 cm.
Nawożenie mineralne: Przy wsiewce:

  • przedsiewnie: N – 60-90 kg/ha, P2O5 – 70-100 kg/ha, K2O – 80-120 kg/ha,
  • pogłównie: N – 60-80 kg/ha, P2O5 – 40-50 kg/ha (wiosną), K2O – 40-50 kg/ha (po pierwszym pokosie).

W uprawie koniczyny w mieszance z trawami konieczne jest zastosowanie 40-60 kg/ha N pod każdy zbiór.

Siew: Stosuje się 3 terminy siewu:

  • wczesnowiosenny, w okresie siewu zbóż jarych,
  • późnowiosenny, zwykle w maju,
  • letni, po zbiorze wcześnie dojrzewających roślin ozimych i jarych.

Najbardziej odpowiedni jest siew wczesnowiosenny. Wówczas w glebie jest więcej wody i nasiona lepiej kiełkują, wschody ukazują się szybciej i są bardziej wyrównane. Siewy późowiosenne i letnie nie zawsze zapewniają dobre warunki wzrostu roślin ze względu na niedobory wody. Siewy wczesno- i późnowiosenne mogą być wykonane w roślinę ochronną lub bez niej. Siewy letnie – bez rośliny ochronnej (ewentualnie w zboża ozime, ale w rejonach o łagodnym przebiegu zimy).
Norma wysiewu:
bez rośliny ochronnej – 8-12 kg/ha, w roślinę ochronną – 10-15 kg/ha (ilość wysiewu nasion rośliny ochronnej powinna być zmniejszona o ok. 20%). Wysiew w rzędy co 15-20 cm, na głębokość 1-2 cm.
Pielęgnacja: Przy wysiewie w roślinę ochronną nie wykonuje się zabiegów pielęgnacyjnych. Przy uprawie z rośliną ochronną konieczne jest odchwaszczanie. Nadmierne zachwaszcze nie po wschodach można niszczyć Basagranem (w dawce 3 l/ha) w fazie od wykształcenia 1-3 liści właściwych do osiągnięcia 10-15 cm wysokości.
Zbiór: Odpowiednią porą zbioru na zielonkę dla bydła jest faza kwitnienia. Po tym okresie rośliny szybko drewnieją, przez co obniża się strawność suchej masy i wartość pokarmowa. Roślinę ochronną na zielonkę należy zebrać w końcowej fazie kłoszenia lub dojrzałości mlecznej. Ścierniankę można kosić lub spasać bydłem do końca września. W drugim roku wegetacji pierwszy pokos zbiera się około połowy czerwca (pełnia kwitnienia), a drugi pokos w połowie sierpnia. Jeżeli chcemy zebrać trzy pokosy wówczas kosimy w fazie pąkowania koniczyny. W dobrych warunkach siedliskowych możemy uzyskać plon powyżej 1000q zielonki z hektara.


 

koniczyna łąkowa pasieka

PASIEKA

Trifolium pratense var. Pasieka

Odmiana diploidalna, średniowczesna.
Jest to odmiana diploidalna, średnio-wczesna. Rośliny o dobrej zimotrwałości i małej skłonności do wylegania. Odmiana wyróżnia się występowaniem roślin o wydłużonej główce i skróconej rurce kwiatowej, dzięki temu nektar jest łatwiej dostępny dla pszczół. Może być uprawiana zarówno jako pasza dla zwierząt oraz jako roślina miododajna, wzbogacająca pożytki pszczele w okolicy - chętnie odwiedzane przez pszczoły. Daje wysoki plon zielonej i suchej masy w rejonach o dostatecznej ilości opadów w okresie wegetacji. W ciągu roku można zbierać 2 lub 3 pokosy zielonki. Dobre tempo odrastania wiosną i po pokosach.


 

koniczyna łąkowa krynia

KRYNIA

Trifolium pratense var. Krynia

Odmiana diploidalna, średniowczesna o bardzo dobrej zimotrwałości.
Dostarcza wysokowartościowej paszy o zbilansowanej zawartości składników pokarmowych i mineralnych dla zwierząt przeżuwających. W użytkowaniu kośnym w uprawie polowej daje wysokie plony zielonki i suchej masy. Cechuje się średnią zawartością białka w suchej masie. Rośliny szybko odrastają wiosną i po pierwszym pokosie. Podatność na wyleganie stosunkowo mała. Duża odporność na choroby grzybowe. Odmiana ceniona za bardzo dobre plonowanie nasienne. Przydatna głównie do użytkowania kośnego w uprawie polowej.


 

koniczyna łąkowa dajana

DAJANA

Trifolium pratense var. Dajana

Odmiana diploidalna, średniowczesna.
Rośliny o pokroju pośrednim do pół stojącego. Odmiana bardzo plenna. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, dość szybkim tempem odrastania roślin na wiosnę i po pokosach oraz średnią odpornością na wyleganie. Wśród odmian diploidalnych wykazuje zwiększoną odporność na porażenie rakiem koniczyny. Przydatna głównie do użytkowania kośnego (na zielonkę i siano) zarówno w siewie czystym jak i w mieszankach z trawami. Dostarcza cennej, bogatej w składniki pokarmowe paszy dla zwierząt. Cechuje ją wysoka zawartość suchej masy i bardzo dobra strawność roślin.


 

koniczyna łąkowa tenia

TENIA

Trifolium pratense var. Tenia

Odmiana diploidalna, średniowczesna.
Rośliny bardzo dobrze zimują. Tempo odrastania wiosną szybkie, po pokosach przeciętne. Wykazują małą skłonność do wylegania. Odmiana wyróżnia się znacznie wyższym plonem nasion od pozostałych odmian. Wykazuje wysoką zawartość białka ogólnego i daje duży plon białka.


 

koniczyna łąkowa milena

MILENA

Trifolium pratense var. Milena

Odmiana diploidalna, średniowczesna.
Rośliny o dobrej zimotrwałości i małej skłonności do wylegania. Tempo odrastania w początkowym okresie wegetacji (wiosną) i po koszeniu przeciętne. Odmiana wykazuje dobrą odporność na porażenie rakiem koniczyny i mączniakiem prawdziwym. Przeznaczona do użytkowania kośnego w uprawie polowej, w siewie czystym i mieszankach z trawami. W siewie czystym daje wysoki plon świeżej i suchej masy o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Wysoka zawartość białka ogólnego w suchej masie.


 

koniczyna łąkowa pyza

PYZA

Trifolium pratense var. Pyza

Odmiana diploidalna, o średnim terminie kwitnienia.
Zimotrwałość roślin dobra, tempo odrastania w początkowym okresie wegetacji szybkie, po koszeniu przeciętne. Rośliny wykazują małą skłonność do wylegania. Odmiana o małej podatności na porażenie rakiem koniczyny. W warunkach sprzyjających występowaniu mączniaka prawdziwego charakteryzuje się mniejszym nasileniem objawów porażenia. Odmiana przeznaczona do użytkowania kośnego, w siewie czystym, a także mieszanym z trawami. Daje wysoki plon świeżej i suchej masy. Zawartość białka ogólnego w suchej masie duża. Plon białka wysoki.


 

koniczyna łąkowa laguna

MHR LAGUNA

Trifolium pratense var. MHR Laguna

Odmiana diploidalna, została wpisana do Krajowego Rejestru w 2021 roku. Rośliny o średniej wysokości i półstojącym pokroju, łodygi cechuje duża liczba międzywęźli, liście z białym znaczkiem. Odmianę wyróżnia wczesny terminie kwitnienia. Plon zielonej masy pierwszego pokosu w zależności od warunków siedliska w granicach 950-1000 q/ha. Odmiana o dużej zawartości białka. Plonowanie nasienne waha się w przedziale 4,5-7 q/ha. W badaniach odmiana wykazała się: odpornością na suszę, szybkim odrastaniem po pokosach. Nawet w trudnych warunkach zawiązuje liczne brodawki korzeniowe wiążąc azot atmosferyczny.


 

koniczyna łąkowa nela

MHR NELA

Trifolium pratense var. MHR Nela

Najnowsza odmiana.
Odmiana diploidalna o bardzo wysokim potencjale plonowania, bardzo wysokiej zawartości białka oraz soli mineralnych. Odporna na okresowe niedobory wody, a warunkach wysokiej wilgotności wykazuje wysoką odporność na porażanie przez mączniaka. Szybko odrasta po pokosach i tworzy gęstą zbitą ruń nie pozwalającą na wystąpienie obfitego zachwaszczenia. Przeciętnie daje 4,5 q nasion z ha, a w korzystnych warunkach do 6 q/ha. Przydatna głównie do użytkowania kośnego (na zielonkę i siano) zarówno w siewie czystym jak i w mieszankach z trawami. Odmiana wpisana do KR w 2022 roku.