Motylkowate drobnonasienne

Rośliny motylkowate drobnonasienne są wykorzystywane w rolnictwie głównie ze względu na ich przydatność do uprawy na trwałych użytkach zielonych. Stanowią cenny komponent do mieszanek z trawami na łąki i pastwiska. Mogą być również uprawiane w czystym siewie. Są one źródłem cennej paszy dla zwierząt hodowlanych w postaci zielonki, siana i kiszonki. W mieszankach z trawami wzbogacają ruń, poprawiają jej smakowitość i zwiększają zawartość białka. Największą zaletą roślin motylkowatych jest zdolność wiązania i wykorzystywania azotu atmosferycznego. W praktyce oznacza to duże oszczędności wynikające z ograniczenia stosowania azotu w formie mineralnej. Ponadto ich uprawa korzystnie wpływa na poprawę struktury gleby oraz wzbogaca ją o znaczne ilości masy organicznej. Rośliny motylkowate są doskonałym przedplonem dla roślin następczych.

Informacji na temat dostępności gatunków i odmian roślin rolniczych i innych udzielają działy handlowe Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

Katalog