Mieszanki traw pastewnych

krowy na łąceTrawy pastewne są źródłem naturalnej, zdrowej i bogatej w składniki pokarmowe paszy objętościowej, niezbędnej w całorocznym żywieniu zwierząt gospodarskich. Pozyskiwana zielona masa może być wykorzystywana w sezonie letnim w postaci zielonki, a zimą jako siano, kiszonka czy sianokiszonka. Żywienie zwierząt w oparciu o łąki i pastwiska jest metodą będącą w największej zgodzie z ich naturą. Duża zawartość dobrze przyswajalnych składników mineralnych, prowitamin i witamin w runi wpływa pozytywnie nie tylko na wyniki produkcyjne w postaci mięsa i mleka, ale również na zdrowotność zwierząt i ludzi.

Łąki i pastwiska właściwie zagospodarowane i odpowiednio pielęgnowane mogą dawać z 1 hektara plon wynoszący 60-100q siana lub 400q wysokobiałkowej zielonki. Gwarancją długotrwałego użytkowania i wysokich, wartościowych plonów jest stosowanie sprawdzonego, kwalifikowanego materiału siewnego. Wybór mieszanki powinien być poprzedzony decyzją o kierunku użytkowania oraz rzetelną wiedzą o uwarunkowaniach klimatyczno-glebowych występujących na danym terenie.
Picture

Małopolska Hodowla Roślin poleca wysokiej jakości mieszanki:

  • o bogatym, odpowiednio zbilansowanym składzie gatunkowym i odmianowym gwarantującym uzyskanie wartościowej i smakowitej paszy o wysokiej koncentracji białka i energii oraz bardzo dobrej strawności
  • opracowane w oparciu o najlepsze polskie odmiany traw
  • wzbogacone nasionami roślin motylkowych (koniczyna, lucerna) i ziół, wpływających korzystnie na metabolizm zwierząt
  • o różnych typach użytkowania: łąkowe, pastwiskowe, na użytki przemienne
  • doskonale przystosowane do polskich warunków klimatyczno-glebowych
  • uwzględniające różne rodzaje gleb i warunki siedliskowe – o różnych kierunkach użytkowania: intensywnym – ukierunkowanym na wytworzenie dużej ilości wartościowych pasz do produkcji mięsa i mleka, ekstensywnym – o charakterze ekologiczno-przyrodniczym dla zachowania tradycyjnego krajobrazu wiejskiego przy naturalnej produkcji łąk i pastwisk.

Katalog


 

mieszanka traw 13

MIESZANKA PASTWISKOWO - ŁĄKOWA ZM1

Wysokowydajna mieszanka na trwałe użytki zielone do średnio-intensywnego użytkowania. Udział życicy trwałej i wiechliny łąkowej powoduje dużą odporność runi na udeptywanie i wysoką zimotrwałość. Życica wielokwiatowa i westerwoldzka zapewnia wysoki plon już w roku wysiewu nasion.

Oczekiwany plon biomasy: 70-90 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów.

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: pastwiskowo-kośne na gleby organiczne i mineralne, umiarkowanie wilgotne
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania 4 - 5 lat
Ilość wysiewu 40-45 kg/ha
Termin wysiewu: początek wegetacji do I dekady września
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

MIESZANKA PASTWISKOWO - ŁĄKOWA ZM2

Bardzo plenna mieszanka przeznaczona na 2-kośne łąki i średnio-intensywne pastwiska. Tworzy mocną, zwartą darń. Może być stosowana w siedliskach okresowo posusznych na glebach mineralnych i organicznych. Duży udział nasion życicy wielokwiatowej i westerwoldzkiej zapewnia plon już w roku wysiewu i znacznie ogranicza zachwaszczenie nowych zasiewów. Udział kupkówki zapewnia wczesny odrost wiosną.

Oczekiwany plon biomasy: 70–90 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: pastwiskowo-kośne na gleby organiczne i mineralne, umiarkowanie wilgotne
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania 4 - 5 lat
Ilość wysiewu: 40-45 kg/ha
Termin wysiewu: początek wegetacji do końca sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

mieszanka traw 14

MIESZANKA ŁĄKOWA ZM3

Mieszanka kośna na 2-3 letnie użytki przemienne na gruntach ornych. Bardzo plenna, umożliwia w warunkach intensywnego nawożenia uzyskanie nawet 80-90t/ha zielonej masy już w pierwszym roku użytkowania. Znaczący dodatek koniczyny łąkowej i lucerny poprawia smakowitość i wartość paszy szczególnie pod względem zawartości białka oraz zwiększa wydajność zielonej masy przy obniżonej dawce nawożenia azotowego. Mieszanka polecana jest na zielonkę, siano i sianokiszonkę w siedliskach umiarkowanie wilgotnych i okresowo-posusznych. Stanowi cenny element płodozmianu polowego.

Oczekiwany plon biomasy: 80-100 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: kośne, 3-4 pokosy na użytki 2-3 letnie na gruntach ornych, pastwiskowe, gleby mineralne, żyzne
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 2 - 3 lata
Ilość wysiewu: 40 kg/ha
Termin wysiewu: od kwietnia do sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

MIESZANKA ŁĄKOWA ZM4

Intensywna mieszanka kośna. Doskonała na intensywne 3-4 kośne łąki trwałe i 3-4 letnie łąki przemienne na gruntach ornych. Tworzy mocną, zwartą, szybko odrastającą darń. Przeznaczona na wartościową zielonkę, siano i sianokiszonkę. Brak roślin motylkowych w składzie poprawia zdolność zakiszania. Mieszanka umożliwia uzyskanie wysokich plonów w optymalnie uwilgotnionych i intensywnie nawożonych siedliskach. Częste, co najmniej 3-4 krotne koszenie korzystnie wpływa na wzrost plonowania i jakości paszy.

Oczekiwany plon biomasy: 100-120 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: kośne na gleby optymalnie uwilgotnione i intensywnie nawożone, pastwiskowe
Użytkowanie: intensywne, zalecany okres użytkowania: 3-4 lata
Ilość wysiewu: 35-40 kg/ha
Termin wysiewu: początek wegetacji do końca sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

MIESZANKA ŁĄKOWA ZM5

Mieszanka kośna, średnio-intensywna. Polecana na 2-3-kośne łąki trwałe. Uwzględnione w mieszance wartościowe gatunki i odmiany traw pastewnych gwarantują uzyskanie wysokich plonów treściwej i smakowitej paszy. Duży udział gatunków odpornych na przygryzanie i udeptywanie umożliwia zmienne, kośno-pastwiskowe użytkowanie już w 2-3 roku po zasiewie. Mieszanka polecana do stosowania na glebach mineralnych, oraz organicznych z wyjątkiem siedlisk wilgotnych.

Oczekiwany plon biomasy: 70-90 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: kośne lub kośno-pastwiskowe na gleby mineralne oraz organiczne z wyjątkiem zbyt wilgotnych
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 3-4 lata
Ilość wysiewu: 35 kg/ha
Termin wysiewu: początek wegetacji do końca sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

MIESZANKA ŁĄKOWA ZM 14

Mieszanka o bardzo szybkim odroście po koszeniu. Przeznaczona do intensywnego jednorocznego użytkowania. Zalecana do uprawy w optymalnych warunkach wilgotnościowych. Dostarcza smakowitej runi o dużej zawartości cukrów i białka.

Oczekiwany plon biomasy: przy wysiewie wiosennym 80-120 ton, w zależności od zasobności gleby oraz ilości opadów.

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: kośne, gleby żyzne i słabsze w dobrej kulturze, grunty orne dobrze uwilgotnione
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 1 rok
Ilość wysiewu: 35-40 kg/ha
Termin wysiewu: wczesna wiosna lub jako poplon do połowy sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

mieszanka traw 15

MIESZANKA PASTWISKOWA ZM6

Wysokowydajna mieszanka przeznaczona na intensywne pastwiska. Dostarcza smakowitej paszy niezastąpionej w żywieniu letnim zwierząt. Duży udział wartościowych odmian życicy trwałej gwarantuje uzyskanie wysokich plonów w 4-5 wypasach. Zalecana szczególnie na gleby mineralne, optymalnie uwilgotnione. Wymaga wysokiego nawożenia mineralnego, a zwłaszcza azotowego.

Oczekiwany plon biomasy: 80-100 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: pastwiskowo-kośne, na gleby mineralne optymalnie uwilgotnione
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 4-5 lat
Ilość wysiewu: 35 kg/ha
Termin wysiewu: od kwietnia do sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

MIESZANKA PASTWISKOWA ZM7

Doskonała mieszanka na średnio-intensywne pastwiska położone na glebach mineralnych i organicznych. Bogaty skład gatunkowy i odmianowy gwarantuje uzyskanie wysokostrawnej i bogatej w składniki pokarmowe paszy. Dodatek twardych w skarmianiu gatunków traw umożliwia zastosowanie jej na pastwiskach specjalnych dla koni, kóz i owiec. Może być użytkowana zmiennie, kośno-pastwiskowo.

Oczekiwany plon biomasy: 70-90 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: pastwiskowo-kośne na glebach optymalnie wilgotnych
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 4-5 lat
Ilość wysiewu: 40 kg/ha
Termin wysiewu: początek wegetacji do końca sierpnia

Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

MIESZANKA PASTWISKOWA ZM8

Bardzo trwała mieszanka tworząca mocną, odporną na udeptywanie i szybko odrastającą darń. Nadaje się na ekstensywne pastwiska w siedliskach umiarkowanie wilgotnych i okresowo-posusznych. Duży udział koniczyny białej poprawia smak paszy i zawartość białka oraz ogranicza nawożenie azotowe. Dodatek życicy westerwoldzkiej zmniejsza zachwaszczenie nowych zasiewów.

Oczekiwany plon biomasy: 70- 90 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: pastwiskowe, na gleby umiarkowanie wilgotne i okresowo posuszne
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 4-5 lat
Ilość wysiewu: 35-40 kg/ha
Termin wysiewu: od kwietnia do sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

MIESZANKA PASTWISKOWO - ŁĄKOWA ZM10

Mieszanka na ekstensywne i średnio-intensywne pastwiska w siedliskach umiarkowanie wilgotnych i okresowo-posusznych. Charakteryzuje się szybkim tempem odrostu. Dodatek koniczyny białej poprawia smakowitość i wartość runi oraz umożliwia zmniejszenie dawek azotu.
Dodatek życicy westerwoldzkiej zmniejsza zachwaszczenie nowych zasiewów i zwiększa plon pierwszego pokosu.

Oczekiwany plon biomasy: 70-90 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: pastwiskowe, lub koszenie I pokosu wiosną na ekstensywne i średnio-intensywne pastwiska
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 4- 5 lat
Ilość wysiewu: 35-40 kg/ha
Termin wysiewu: kwietnia do sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

mieszanka traw 16

MIESZANKA PASTWISKOWA DLA KONI ZM12

Doskonała mieszanka na intensywne pastwiska. Bogaty skład gatunkowy sprawia, że jest to idealna mieszanka dla koni. Polecana na wszystkie rodzaje gleb. Komponenty mieszanki odznaczają się dobrym tempem odrostu, a stabilne plonowanie pozwala na przeznaczenie nadmiaru runi na siano. Gatunki wchodzące w skład mieszanki intensywnie się krzewią tworząc darń odporną na udeptywanie i niskie przygryzanie.

Oczekiwany plon biomasy: 70-90 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: pastwiskowe, gleby optymalnie wilgotne
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 4-5 lat
Ilość wysiewu: 35-40 kg/ha
Termin wysiewu: początek wegetacji do końca sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

MIESZANKA PASTWISKOWA DLA KONI Z ZIOŁAMI ZM13

Doskonała mieszanka na intensywne pastwiska. Bogaty skład gatunkowy sprawia, że jest to idealna mieszanka dla koni. Gatunki wchodzące w skład mieszanki intensywnie się krzewią tworząc darń odporną na udeptywanie i niskie przygryzanie. Charakteryzuje się szybkim tempem odrostu. Pastwisko założone z tej mieszanki odznacza się dobrą trwałością i wytrzymałością na mrozy. Dodatek ziół znacznie poprawia smakowitość runi i wpływa korzystnie na metabolizm zwierząt.

Oczekiwany plon biomasy: 70-90 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia:
Zastosowanie i stanowisko: pastwiskowe, gleby optymalnie wilgotne
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 4-5 lat
Ilość wysiewu: 35-40 kg/ha
Termin wysiewu: początek wegetacji do końca sierpnia
Dostępne gramatury: 2kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg


 

Procentowe składy komponentów, które zostały użyte do produkcji mieszanek znajdują się na ulotce.