Pszenica zwyczajna jara

Areał uprawy pszenicy jarej wynosi w Polsce 380 tys. ha i ulega zmianie w kolejnych latach, w zależności od strat, które nastąpiły po zimie w uprawach ozimych. Uprawa tego gatunku ma największe znaczenie na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Pszenica jara, obok pszenicy ozimej, to bez wątpienia najcenniejszy gatunek zboża. Jej zalety sprawiają, że uprawia się ją nie tylko na plantacjach towarowych. Jest znacznie przydatniejsza niż forma ozima, dla gospodarstw ekologicznych. Odmiany wyhodowane w Polsce charakteryzują się niską i odporną na wyleganie słomą, dobrym wykorzystaniem nawozów mineralnych i wysoką plennością. Jakość ziarna pszenicy zależy od cech genetycznych odmian, przebiegu pogody i zastosowanej agrotechniki.
Wprawdzie pszenica jara plonuje nieco słabiej niż odmiany ozime, niemniej jednak przewyższa je pod względem walorów gospodarczych. Krótszy okres wegetacji generuje niższe koszty uprawy. Przez krótszy czas rośliny są narażone na niekorzystne czynniki środowiska, takie jak patogeny, szkodniki i niektóre chwasty. Łatwiejszy jest dobór lepszego przedplonu, możliwa jest uprawa na glebach nieco gorszych, ale o pH zbliżonym do obojętnego (6,5-7,0). W warunkach wysokich temperatur i dobrego nasłonecznienia pszenica jara dojrzewa ok. 10 dni później niż forma ozima, co powoduje, że ziarna gromadzą więcej glutenu i białka, o lepszej jakości.


 

pszenica

MHR Jutrzenka

Triticum Aestivum var. MHR Jutrzenka

NOWOŚĆ!!! ROK REJESTRACJI 2018

Odmiana jakościowa (Grupa A)

Szczególnie przydatna do mniej intensywnej technologii uprawy, rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie i choroby grzybowe, możliwość ograniczenia do minimum potrzeby stosowania kosztownych zabiegów ochrony roślin. Wysoki poziom plonowania również w warunkach intensywnej technologii uprawy (wg. COBORU 2018: A1 - 101%, A2 - 101% wzorca). Wczesny termin dojrzewania - lepsza odporność na okresowe susze, szybszy zbiór z pola, więcej czasu na przygotowanie pola dla rośliny zastępczej. Zalecana w uprawie w mieszankach zbożowych i zbożowo- strączkowych. Bardzo dobre parametry ziarna i mąki - wysoka liczba opadania, sedymentacji oraz zawartości białka i glutenu. Bardzo dobra wodochłonność i objętość chleba oraz wyrównanie ziarna przy wysokiej MTZ.

​Norma wysiewu: 400-450 nasion/m2, 190-220 kg/ha


 

pszenica 2

Harenda

Triticum Aestivum var. Harenda

Odmiana jakościowa (grupa A/B).
Zarejestrowana w 2014 roku.

Rewelacyjna plenność na terenie całego kraju. W badaniach rejestrowych w 2013 r. uzyskała najwyższe plony na obu poziomach agrotechniki a1 – 109 % wzorca, a2 – 104% wzorca. Odmiana średniowczesna. Dobra wartość technologiczna ziarna. Dobre parametry technologiczne ziarna: wysoka masa 1000 nasion, dobre wyrównanie ziarna, duża gęstość ziarna w stanie zsypnym. Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie – 8,5 w skali 9-stopniowej. Duża odporność na choroby, szczególnie na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew, fuzariozę kłosów septoriozę liści i brunatną plamistość liści. Średnie wymagania glebowe. Bardzo duża tolerancja na zakwaszenie gleby.
Zalecana norma wysiewu: ok. 450 nasion/m2 czyli 200–220 kg/ha.
​Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych (odmiana przewódkowa).

 

złoty medal 2016Złoty Medal POLAGRA - PREMIERY 2016 dla najlepszej polskiej odmiany zbóż!


 

pszenica 3

Izera

Triticum Aestivum var. Izera

Odmiana przewódkowa.
Odznaczona medalem na Poznańskich Targach POLAGRA FARM 2014
Odmiana jakościowa (grupa A)

Duża stabilność cech technologicznych przy zróżnicowanych warunkach pogodowych w poszczególnych latach. Wyjątkowo wysokie plonowanie na obszarze wschodniej Polski. Termin kłoszenia wczesny (wcześniejszy o 5–6 dniu w stosunku do odmiany Tybalt), dojrzewania dość wczesny. Rośliny średniowysokie – 95 cm, o dużej odporności na wyleganie. Odmiana charakteryzuje się wysoką odpornością na podstawowe choroby liści, szczególnie na rdzę brunatną. Wykazuje dobrą odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew; wysoką – na fuzariozę kłosa. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Ziarno o dobrym wyrównaniu, MTZ średnia. Gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Zawartość białka wysoka, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny duży do bardzo dużego. Wydajność mąki duża.
Norma wysiewu: 400–500 nasion/m2, 170-200 kg/ha.