Zboża ozime MHR

Pszenica zwyczajna ozima

Pszenica zwyczajna ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce (w latach 2009-2011 powierzchnia upraw – ponad 1,9 mln ha). Ozima forma pszenicy stanowi podstawowy surowiec w przemyśle młynarsko-piekarskim. Duża część wyprodukowanego ziarna przeznaczana jest także na paszę dla zwierząt. Od wielu lat największy postęp hodowlany obserwuje się w grupie odmian jakościowych i chlebowych. Dotyczy on zarówno plenności jak i parametrów technologicznych ziarna. Mroźna, bezśnieżna zima w sezonie 2011/2012, która zdziesiątkowała znaczną część upraw pszenicy ozimej potwierdziła jak ważny jest postęp w kierunku zimotrwałości odmian.

Katalog


 

zboże

MHR PROMIENNA

Triticum aestivum var. MHR Promienna

NASZA NOWOŚĆ na 2021 rok!

 • bardzo wysokie i stabilne plonowanie
 • w dwuleciu ogólnokrajowym wg COBORU:
 • A1: 105% wzorca!
 • A2: 102,5% wzorca
 • wysoka zimotrwałość – 4 w skali 9° wg COBORU
 • korzystny profil zdrowotnościowy na patogeny grzybowe, mniejsze nakłady na fungicydy
 • odmiana o bardzo szybkim i intensywnym wzroście w okresie wiosennym
 • większa tolerancja na późniejsze stresy suszy i wysokich temperatur
 • bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie, możliwość wysokich plonów na słabszych glebach
 • wyjątkowa odporność na wirusa

 

zboże 2

LOKATA

Triticum aestivum var. Lokata

NOWOŚĆ!!! ROK REJESTRACJI 2019

Grupa A

 • wysokie i wierne plonowanie, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy
 • zimotrwałość – 5,5 w skali 9°
 • wyjątkowa tolerancja na zakwaszenie gleby, satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy
 • bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna, stabilne w trakcie mokrych lat
 • bardzo dobre wyrównanie ziarna połączone z wysoką wydajnością mąki ogólnej
 • odmiana nadająca się do uprawy na terenie całego kraju
 • rewelacyjne plonowanie na obu poziomach agrotechniki na terenach wielkopolski, pomorza i warmii, do 126% wzorca w 2016 roku!
 • obsada ziaren 330-400 nasion/m²

 

zboże 3

BŁYSKAWICA

Triticum aestivum var. Błyskawica

Grupa B

 • odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania
 • posiada genetyczne uwarunkowania do wydłużonego okresu wypełniania ziarna – adaptacja do wysokiej produktywności
 • bardzo wysoki potencjał plonowania na poziomie A2, przydatność dla rolnictwa intensywnego
 • wyjątkowo wysoka wydajność również na poziomie A1
 • odmiana szczególnie przydatna do mniej intensywnej technologii uprawy – rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie i wysokiej na choroby grzybowe: możliwość ograniczenia do minimum potrzeby stosowania kosztownych zabiegów ochrony roślin
 • zimotrwałość – 4 w skali 9°
 • rekomendowana na 2020 rok wg COBORU do upraw w województwie śląskim
 • ogólnokrajowa średnia plonowania wg COBORU z ostatniego trzylecia: 101% na A1 i 102% na A2
 • wysoka zawartość karotenoidów w mące odmiany

Błyskawica pozytywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wzroku

 • zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie siewu 160-200 kg/ha
 • obsada ziaren 330-400 nasion/m² ​

 

zboże 4

KOMETA

Triticum aestivum var. Kometa

Wyjątkowa tolerancja w monokulturze, szybka regeneracja po zimie.

Grupa A

 • odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania
 • rośliny średniej wysokości, sztywne, odporne na wyleganie
 • odmiana wykazuje duże zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych
 • dobrze plonuje na terenie całej Polski
 • wyjątkowa tolerancja upraw w monokulturze (pszenica po pszenicy)
 • wysokie walory młynarskie ziarna
 • szybka regeneracja po zimie
 • zimotrwałość – 3 w skali 9°
 • zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie siewu 150-170 kg/ha
 • obsada ziaren 330-380 nasion/m²

 

zboże 5

MEDALISTKA

Triticum aestivum var. Medalistka

Grupa A

 • odmiana jakościowa o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania
 • wyjątkowa tolerancja na przedplony zbożowe i kukurydzę
 • odmiana niska, średnio późna o wysokim i stabilnym plonowaniu na terenie całej Polski
 • odmiana wykazuje duże zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych; dobrze plonuje na terenie całej Polski, sprawdzona również w Turcji
 • gwarancja dobrej jakości ziarna - wysoka zawartość białka oraz glutenu mokrego, bardzo wysoka liczba opadania

Norma wysiewu: 330–380 ziaren/m2, 150–170 kg/ha


 

zboże 6

NATULA

Triticum aestivum var. Natula

Grupa A

 • bardzo wysokie, stabilne plony na terenie całego kraju na obu poziomach agrotechniki
 • dobrze plonuje również na glebach słabszych (IVa, IVb)
 • odmiana o bardzo dobrej zdolności krzewienia
 • bardzo dobra odporność na choroby grzybowe, głównie na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną
 • rośliny średniej wysokości o małej skłonności do wylegania i porastania w kłosie
 • ziarno czerwone, grube o wysokiej MTZ i bardzo dobrych parametrach jakościowych
 • bardzo wysoka zawartość białka
 • odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby, możliwa uprawa również na glebach słabszych
 • posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych
 • nie reaguje obniżką plonu na opóźniony siew
 • odmiana o bardzo wysokich parametrach technologicznych
 • wysokie plonowanie również na słabszych kompleksach
 • średnio-wczesna o wysokiej zimotrwałości – 5 w skali 9°
 • zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie siewu 170-200 kg/ha
 • obsada ziaren 350-400 nasion/m²

 

zboże 7

TURNIA

Triticum aestivum var. Turnia

Grupa A

 • intensywnie i odpornie, również na tereny północno--wschodnie
 • posiada wysokie parametry technologiczne, przydatna na cele młynarsko-piekarskie
 • średni termin kłoszenia, dojrzewania dość późny
 • wysokoplenna, do intensywnej uprawy
 • bardzo wysoka odporność na choroby kłosa (septoriozę i fuzariozę)
 • nie porasta w kłosie
 • masa tysiąca ziaren duża: 47-50 g, o dobrym wyrównaniu
 • duża zawartość glutenu o bardzo dobrej jakości
 • wysoka liczba opadania i sedymentacji
 • przydatna również na tereny północno-wschodni
 • optymalny siew: 20.IX – 10.X
 • zimotrwałość – 4,5 w skali 9°
 • norma wysiewu: 210 kg/ha na glebach średnich
 • obsada ziaren 380-400 nasion/m²