Jęczmień jary

​Jęczmień w światowej produkcji zbóż pod względem uprawy i wielkości zbiorów zajmuje 4 miejsce, po pszenicy, ryżu i kukurydzy. Ziarno jęczmienia znajduje wszechstronne zastosowanie jako wartościowa pasza dla zwierząt oraz surowiec w przemyśle spożywczym do produkcji kasz oraz piwowarskim i gorzelnianym. Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, przede wszystkim na niedostatek opadów i wzrastającą długość dnia.


 

jęczmień

MHR Krajan

Hordeum vulgare var. MHR Krajan

NOWOŚĆ !!! - Rejestracja 2019

Odmiana pastewna.
Odmiana charakteryzuje się wysokim, stabilnym plonowaniem na obu poziomach agrotechnicznych (103% wzorca w latach 2015 - 2018) oraz wysoką odpornością na najczęściej występujące choroby jęczmienia takie jak: rdza jęczmienia czy mączniak prawdziwy. Polecana jest do wysiewu zarówno w gospodarstwach ekologicznych jak i w uprawach integrowanych.
Cechą wyróżniającą tą odmianę jest bardzo duża tolerancja na zakwaszenie gleby, dzięki temu charakteryzuje się doskonałymi właściwościami adaptacyjnymi do różnych warunków glebowych (obecnie w skali kraju 40% gleb ma odczyn kwaśny zgodnie z informacją Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach). MHR Krajan jest odmianą niską o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Odmiana charakteryzuje się grubym ziarnem (MTZ ok. 49-51 g), o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu. ­
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m², (ca. 140-160 kg/ha).


 

jęczmień 2

MHR Filar

Hordeum vulgare var. MHR Filar

NOWOŚĆ !!! - Rejestracja 2019

Odmiana pastewna.
Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na obu poziomach agrotechniki (w latach 2015 – 2018 średnio 102% wzorca), dzięki czemu polecana jest do uprawy w zróżnicowanych technologiach produkcji na terenie całego kraju.
MHR Filar to odmiana charakteryzująca się dość wczesnym terminem kłoszenia oraz wysoką tolerancją na podstawowe choroby (mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia).
Rośliny dość niskie, dzięki czemu odmiana jest bardzo odporna na wyleganie.
MHR Filar charakteryzuje się wysoką masą tysiąca nasion (49-52 g), ziarno jest wyrównane, a udział pośladu niewielki.
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m², (ca. 140-160 kg/ha).


 

jęczmień 3

MHR Fajter

Hordeum vulgare var. MHR Fajter

Odmiana pastewna.
Zarejestrowana w 2018 roku, charakteryzuje się bardzo dobrą, stabilną i ponadprzeciętną plennością (103% wzorca w latach 2016 - 2018) oraz wysoką zdrowotnością roślin, wykazuje dobrą odporność na najczęstsze choroby jęczmienia takie jak: rdza jęczmienia czy mączniak prawdziwy.
Odmiana średniej wysokości, o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Zalecana do uprawy w mieszankach zbożowych i strączkowych.
Szczególnie przydatna do uprawy w gospodarstwach o mniej intensywnej technologii produkcji. Nadaje się do uprawy w rolnictwie integrowanym oraz gospodarstwach ekologicznych.
MHR Fajter to odmiana o wcześniejszym terminie dojrzałości co sprawia, że charakteryzuje się lepszą odpornością na okresowe susze, a możliwy szybszy zbiór, daje więcej czasu na przygotowanie pola pod roślinę następczą.
Ziarno tej odmiany, dobrze wyrównane oraz o wysokiej zawartości białka (11% suchej masy), może być wykorzystywane na cele paszowe do sporządzania mieszanek treściwych bezpośrednio w gospodarstwach jak i w przemyśle paszowym.
Dzięki swoim ponadprzeciętnym atutom odmiana jest przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju.
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m², (ca. 140-160 kg/ha).


 

pszenica 02

ATICO

Hordeum vulgare var. ATICO

​Odmiana o dość wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Ziarno oplewione z silnym zabarwieniem antocyjanowym dolnej plewki i białawej barwie warstwy aleuronowej. Wyrównanie ziarna średnie. Masa 1000 ziaren duża (średnio 56, 50g). Kłos półstojący, dwurzędowy, cylindryczny o średniej zbitości i długości, ze słabym nalotem woskowym. Wysokość roślin ok. 90 cm. Na pochwie liścia flagowego silny nalot woskowy. Uszka liścia flagowego słabo zabarwione antocyjanem. Plenność dobra. W badaniach COBORU w latach 2009–2010 odmiana charakteryzowała się najwyższym plonem spośród wszystkich badanych. Wykazuje dużą odporność na mączniaka, plamistości, pasiastość liści, rdzę jęczmienia oraz źdźbłową. Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Polecana do wysiewu w gospodarstwach ekologicznych. Nie wymaga dodatkowego nawożenia azotowego dla uzyskania wysokiego plonu.​

Norma wysiewu: 135–160 kg/ha (tj. 280–370 nasion/m2).

ZALECENIA UPRAWOWE
Wymagania i wybór przedplonu: jęczmień jary wymaga gleb żyznych, próchnicznych, przewiewnych, o dobrej aktywności biologicznej i dużej zdolności magazynowania wody. Najlepiej plonuje na glebach o odczynie w zakresie pH 5,5–7,5. Może być uprawiany po różnych przedplonach, najczęściej po pszenicy, późno zbieranej kukurydzy i burakach cukrowych.

Termin i norma siewu: jęczmień jary należy wysiewać jak najwcześniej. Wczesny siew wpływa dodatnio na elementy decydujące o wielkości plonu: krzewienie produktywne, liczbę kłosów na jednostkę powierzchni oraz masę tysiąca ziarniaków. Zalecana rozstawa rzędów 13–15 cm; głębokość siewu 3–4 cm.
Nawożenie: Dawki fosforu i potasu należy ustalać na podstawie analiz chemicznych, uwzględniając wysokość spodziewanego plonu. Przeciętnie stosuje się 50–60 kg P2O5/ha oraz 90–100 kg K2O/ha. Na glebach kwaśnych należy w pierwszej kolejności poprawić odczyn gleby. Przy pH poniżej 5,5 rośliny mają ograniczoną zdolność pobierania fosforu, magnezu, potasu i azotu. Przy zakładanych plonach powyżej 40q/ha dawki azotu należy zwiększyć o 1/3. Zalecane nawożenie azotowe to 60–100 kg N/ha.

Pielęgnacja: Na dobrych stanowiskach wskazane jest zastosowanie regulatora wzrostu.