Trawy gazonowe

trawy gazonowePozarolnicze wykorzystanie traw to przede wszystkim jako trawy trawnikowe i ozdobne.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania rolą pozarolniczą różnych gatunków traw. Wzrasta rola traw wysiewanych na różnego rodzaju trawniki, tereny sportowe oraz rekreacyjne. Sportowe nawierzchnie trawiaste są miejscem rozgrywania wielu dyscyplin sportowych , terenem aktywnego wypoczynku społeczeństwa.

Trawami obsiewane są tereny rekultywowane, trudne i zdegradowane, wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych, pobocza dróg i autostrad, wały przeciwpowodziowe i zbiorniki retencyjne oraz tereny stanowiące trawniki „ekologiczne” – o bardzo ograniczonej pielęgnacji.
Szerokie zastosowanie traw do obsiewu terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania człowieka zwiększają rolę traw jako czynnika kształtującego krajobraz i mikroklimat.


trawy gazonowe kostrzewa czerwona

KOSTRZEWA CZERWONA

Trawa wieloletnia. Zalicza się do gatunków niskich. Obejmuje 3 podgatunki różniące się między sobą sposobem tworzenia darni: kępowa, luźno kępowa i rozłogowa. Wczesna, o dużej zimotrwałości. Toleruje długotrwałe zaleganie powłoki lodowej. Posiada niskie wymagania glebowe i wodne, dlatego stanowi podstawowy składnik mieszanek na gleby słabsze i okresowo suche. Gatunek odporny na udeptywanie i niskie przygryzanie przez zwierzęta. Szybko odrasta.


ADIO

Festuca rubra var. Adio

Odmiana kostrzewy czerwonej z dość licznymi średniej długości rozłogami, mocno wiąże glebę, wypełnia puste miejsca murawy. Tworzy murawę dobrej wartości estetycznej o dość dużym zagęszczeniu. Odmiana zimozielona o dobrej zimotrwałości. Wytrzymała na niekorzystne warunki siedliska – suszę, umiarkowane zasolenie oraz umiarkowane zacienienie. Odmiana przydatna głównie na trawniki ozdobne (parkowe ), rekreacyjne krótko koszone oraz do zadarniania terenów trudnych tj. skarpy, nasypy, rowy, pobocza dróg. Tworzy zwarty trawnik w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Odmiana długotrwała nie mająca dużych wymagań glebowych i nawozowych. Cenny składnik mieszanek trawnikowych. W uprawie na nasiona, wierna w plonowaniu, przeciętny plon nasion 6–8 q/ha, a osiągalny 12–15 q/ha.


LEO POL

Festuca rubra var. Leo Pol

Odmiana rozłogowa, 8 n (oktoploidalna), tworzy długie podziemne rozłogi o długości 20–25 cm. Posiada gładkie liście o ciemno-zielonej barwie. Źdźbło dość sztywne o długości 55–75 cm. Odmiana charakteryzuje się dużą dynamika instalacyjną. Bardzo dobra na trawniki ozdobne oraz do zadarniania skarp, nasypów, trawników rzadziej koszonych np. przy ciągach komunikacyjnych. Znosi stanowiska bardzo suche a także nadmiar wilgoci. Polecana do mieszanek z pozostałymi gatunkami kostrzew. Jej udział intensyfikuje barwę trawnika. Cenna przy zakładaniu na glebach suchych, lekkich. Wytrzymała na mróz i suszę. Potencjał plonowania 12–15 q/ha – (plon osiągalny).


NAWOJKA

Festuca rubra var. Nawojka

Odmiana kępowa, 6 n (heksaploidalna) o bogatym ulistnieniu – liście liczne wąskie, gładkie o żywo-zielonej barwie. Źdźbło średniej długości. Zabarwienie antocyjanowe pochwy liściowej silne. Rośliny średnio wysokie. Odmiana o dużej dynamice kłoszenia. Skłonność do osypywania się nasion mała. W stan spoczynku przechodzi pod koniec października. Rośliny charakteryzują się bardzo dobrą zdrowotnością. Odmiana charakteryzuje się dużą dynamiką instalacyjną. Posiada dobrą wartość kompozycyjną, bardzo dobrze zadarnia powierzchnię.

Bardzo dobra na trawniki ozdobne oraz do zadarniania trawników rekreacyjnych. Zimozielona, wolno odrastająca. Znosi niskie oraz częste koszenie. Znosi stanowiska bardzo suche a także nadmiar wilgoci. Polecana do mieszanek z pozostałymi gatunkami kostrzew. Potencjał plonowania 10–12 q/ha – (plon osiągalny).


NIMBA

Festuca rubra var. Nimba

Do zakładania trawników ozdobnych, nisko koszonych, na tereny rekreacyjne oraz trawniki sportowe. Luźnokępowa, bardzo żywotna, dobrze zadarniająca powierzchnię. Wolno i równomiernie odrastająca po koszeniu w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Liście zielone, bardzo liczne, delikatne. Bardzo wytrzymała na niesprzyjające warunki siedliska i okresy suszy. Zimotrwała i zimozielona. Szybko daje bardzo ładny trawnik w użytkowaniu intensywnym jak i ekstensywnym. Wyjątkowo dobrze znosi częste i niskie koszenie.

Przydatna do mieszanek na trawniki sportowe umiarkowanie eksploatowane. Odmiana nagrodzona złotym medalem Polagra `98.


OAZA

Festuca rubra var. Oaza

Odmiana kostrzewy czerwonej z mocnymi, długimi rozłogami, mocno wiąże glebę, wypełnia puste miejsca murawy. Tworzy murawę o dobrej wartości estetycznej. Zimozielona o dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na niekorzystne warunki siedliska – suszę, umiarkowane zacienienie. Przydatna jako składnik mieszanek na trawniki ozdobne (parkowe, rekreacyjne) oraz do zadarniania skarp i nasypów, terenów rekultywowanych, zieleńców wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Odmiana o dobrej trwałości, nie mająca dużych wymagań glebowych i nawozowych. Cenny komponent mieszanek trawnikowych przyczyniający się do zwiększenia zwartości murawy. W uprawie na nasiona dość wierna w plonowaniu. Potencjał plonu nasion 12–16 q/ha.


KOSTRZEWA OWCZA


NONI

Festuca ovina var. Noni

Na trawniki ozdobne i parkowe. Odmiana obficie ulistniona o zabarwieniu ciemnozielonym. Bardzo dobrze się krzewi i równomiernie wolno odrasta po każdym koszeniu. Uniwersalna, dobrze znosi użytkowanie ekstensywne jak i intensywne. Odporna na suszę, małe wymagania glebowe. Stosując ją uzyskujemy trawnik długotrwały o dobrym zadarnieniu w latach następnych. Plon nasion 5–6 q/ha, osiągalny 8 q/ha.


MIETLICA POSPOLITA

Trawa bardzo bogato ulistniona, o bardzo dobrej wartości kompozycyjnej i dużej zdolności zadarniania. Odporna na suszę ,o liściach wąskich barwy zielonej. Przydatna do zakładania trawników ozdobnych i pól golfowych.

Trawa wieloletnia niska , luźno kępowa .Posiada duże wymagania cieplne i wodne . Wiosną późno rozpoczyna wegetację a już wczesną jesienią kończy wzrost. Jest dosyć wrażliwa na przymrozki i zalegający śnieg. Preferuje stanowiska wilgotne , dobrze znosi okresowe zalewanie. Odporna na udeptywanie i przygryzanie.


LIRYKA

Agrostis capilaris var. Liryka

Odmiana gazonowa, tetraploidalna, bardzo bogato ulistniona, o bardzo dobrej wartości kompozycyjnej i dużej zdolności zadarniania. Wcześniejsza od odmiany NIWA. Odporna na suszę. Pokrój roślin pół-płożący. Rośliny bogato ulistnione o liściach wąskich barwy zielonej. Odmiana przeznaczona do zakładania trawników ozdobnych i pól golfowych. Rośliny średniej wysokości, kłoszenie obfite. Odmiana charakteryzuje się dobrym przezimowaniem oraz dużą żywotnością. Posiada niewielkie wymagania glebowe. W uprawie na nasiona – plon 2–4 q/ha.


trawy gazonowe wiechlina łąkowa

WIECHLINA ŁĄKOWA

Trawa trwała, dobrze zimująca, luźnokępkowa z krótkimi podziemnymi rozłogami, znosi bardzo niskie i częste koszenie nie tracąc barwy i żywotności. Silnie się krzewi. Dobrze znosi wahania wilgotności gleby oraz okresowe niedobory wody. W mieszankach jest istotnym składnikiem tworzącym silną i zwartą darń. Ma długi okres wegetacji .na pastwiska ze względu na bardzo dużą odporność na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta. Charakteryzuje się bardzo dobrą strawnością, właściwym zbilansowaniem składników pokarmowych i smakowitością. Silnie zadarnia się dopiero w trzecim roku użytkowania.


MHR Felicja

Poa pratensis var. MHR Felicja

Odmiana przeznaczona do zakładania trawników rekreacyjnych oraz sportowych intensywnie użytkowanych. Rośliny są bardzo bogato ulistnione ,liście wąskie o żywo-zielonej barwie.

Dzięki silnemu krzewieniu i licznym podziemnym rozłogom przyczynia się do tworzenia zwartego trawnika, murawy. Tworzy przy tym murawę o dobrej wartości estetycznej. Toleruje niskie oraz częste koszenie. Jest tolerancyjna na okresowe niedobory wody.
Jest to trawa trwała o długim okresie wegetacji, dobrze zimująca.
W użytkowaniu nasiennym - plon nasion 5-8 q/ha


ALICJA

Poa pratensis var. Alicia

Odmiana uniwersalna nadająca się do zakładania różnego rodzaju trawników, szczególnie przydatna na tereny użytkowane sportowo. Rośliny bardzo niskie, liście krótkie. Trawa trwała, dobrze zimująca, luźnokępkowa z krótkimi podziemnymi rozłogami, znosi bardzo niskie i częste koszenie nie tracąc barwy i żywotności. Silnie się krzewi. Dobrze znosi wahania wilgotności gleby oraz okresowe niedobory wody. W mieszankach jest istotnym składnikiem tworzącym silną i zwartą darń. Ma długi okres wegetacji. Wymaga gleb średnio zwięzłych. Plon nasion 4–6 q/ha, max 9 q/ha.


MHR KAMELIA

Poa pratensis var. MHR Kamelia

Odmiana uniwersalna, nadającą się na różnego rodzaju trawniki, z użytkowaniem umiarkowanym, intensywnym oraz ekstensywnym, przydatna jest także na tereny użytkowane sportowo. Rośliny tej odmiany są niskie, liście średniej szerokości. MHR Kamelia jest odmianą trwałą, dobrze zimującą, luźnokępkową, z krótkimi podziemnymi rozłogami. Odmiana dobrze znosi niskie i częste koszenie – nie tracąc przy tym żywotności i barwy. Cechą odmiany jest również silne krzewienie. Odmiana dobrze znosi wahania wilgotności gleby. Pokrój rośliny w roku siewu jest pośredni .Szerokość liścia w roku siewu średnia, barwa liści zielona. Brak skłonności do kłoszenia w roku siewu. Naturalna wysokość roślin wiosną jest niska do średniej, liście barwy zielonej. Brak zimowego żółknięcia liści. Odmiana charakteryzuje się długim okresem wegetacji. MHR Kamelia wymaga gleb średniozwięzłych .Plon nasion tej odmiany wynosi 5-7 q/ha


ŻYCICA TRWAŁA

Gatunek wieloletni, niski, luźno kępowy, zimozielony. Posiada silnie rozwinięty, płytki system korzeniowy. Mocno się krzewi. Trawa wczesna, o stosunkowo małej zimotrwałości, wrażliwa na suszę. Najbardziej wartościowy gatunek ze względu na wartość pokarmową i smakowitość. Dobrze znosi udeptywanie i przygryzanie. Wymaga wysokiego nawożenia azotowego. Tworzy trawniki o silnej i zwartej darni. Wyjątkowo dobrze znosi częste i niskie koszenie. Przydatna na trawniki ozdobne, rekreacyjne i sportowe o zróżnicowanej intensywności eksploatacji.


GAZON

Lolium perenne var. Gazon

Odmiana na trawniki parkowe typu relax i tereny sportowe. Jasnozielona, dość niska, liście silnie błyszczące. Odporność na wymarzanie i trwałość średnia. Luźnokępkowa, o bardzo długim okresie wegetacji. Przydatna na gleby średnio zwięzłe i zwięzłe umiarkowanie wilgotne.

Odporna na wydeptywanie. Przydatna na różnego rodzaju trawniki, również tereny sportowe. Wymaga częstego koszenia. Plon nasion 8 q/ha, maksymalny 14 q/ha.


INFO

Lolium perenne var. Info

Szczególnie przydatna na tereny użytkowane sportowo oraz trawniki rekreacyjne. Odmiana trawnikowa o dużej wartości kompozycyjnej w użytkowaniu umiarkowanie intensywnym i bardzo dużej w użytkowaniu sportowym. Dobrze zadarnia podłoże. Blaszka liściowa o pośredniej smukłości, o zabarwieniu jasnozielonym. Odporna na choroby. Dobrze zimująca. Przydatna na trawniki wszystkich rodzajów. Średnie wymagania glebowe. Plon nasion średnio 8–12 q/ha.


NIGA

Lolium perenne var. Niga

Do obsiewu trawników intensywnie użytkowanych, terenów sportowych oraz relaksowych. Odmiana zimozielona. Charakteryzuje się wczesnym ruszaniem wiosną i wolnym wzrostem po koszeniu. Dobrze zadarniająca powierzchnię gleby. Odporna na udeptywanie. Cechuje się dużą sprężystością liści. Przydatna na tereny sportowe intensywnie eksploatowane. Plon nasion 7 q/ha, osiągalny do 12 q/ha.


NIRA

Lolium perenne var. Nira

Szczególnie przydatna na tereny użytkowane sportowo, trawniki rekreacyjne oraz ozdobne. Odmiana trwała, niska, ciemnozielona, bardzo dobrze zimująca. Tworzy trawniki o silnej i zwartej darni. Wyjątkowo dobrze znosi częste i niskie koszenie. Przydatna na trawniki ozdobne, rekreacyjne i sportowe o zróżnicowanej intensywności eksploatacji. Udaje się na glebach słabszych. Cechuje ją ustabilizowany i wysoki plon nasion, 8–14 q/ha.


PINIA

Lolium perenne var. Pinia

Odmiana oryginalna, diploidalna, szczególnie przydatna na trawniki rekreacyjne oraz trawniki sportowe intensywnie eksploatowane. Cechuje się intensywnie zieloną barwą, dużą wytrzymałością na mróz. Posiada średnie wymagania glebowe. Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością. Pokrój rośliny jesienią w roku siewu pośredni, liście o barwie zielonej. Brak skłonności do kłoszenia się w roku siewu. Brak skłonności do kłoszenia się w odroście. Termin kłoszenia się późny. W uprawie na nasiona – cechuje się obfitym i dynamicznym kłoszeniem. Plon nasion 8–12 q/ha. Kostrzewa owcza.