Trawy pastewne

trawy pastewneTrawy stanowią najcenniejszą część runi łąk i pastwisk, są ważnym elementem krajobrazu, odgrywają dużą rolę w ochronie środowiska naturalnego. Gatunki różnią się między sobą zarówno pokrojem roślin, dynamiką wzrostu i rozwoju, jak również wymaganiami glebowo- wilgotnościowymi. Na łąkach kośnych powinny przeważać trawy wysokie, dostarczające obfitej masy roślinnej, tj. kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita. Na pastwiska wysiewa się trawy tworzące​ ruń niewysoką, wyrównaną, zwartą i ulistnioną oraz tolerującą udeptywanie i częste podgryzanie przez zwierzęta.

Rola odmian traw wzrasta znacznie w warunkach intensywnego i krótkotrwałego użytkowania, czyli na wielokośnych użytkach polowych oraz na pastwiskach charakteryzujących się zwiększoną rotacją wypasów. Przy takich systemach gospodarowania ogranicza się w zasiewach liczbę gatunków na rzecz określonych odmian. Zastosowanie znajdują wówczas przede wszystkim odmiany intensywne, o dużych wymaganiach agrotechnicznych, korzystnie reagujące zwiększonymi plonami na wysokie nawożenie i nowoczesne technologie siewu i pielęgnacji.


trawy pastewne kostrzewa łąkowa

KOSTRZEWA ŁĄKOWA

Wieloletnia, wysoka, luźno kępowa o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym.

Wiosną rozwija się dość wcześnie. Mało wrażliwa na zmienne warunki klimatyczne. Toleruje ostre zimy i spóźnione przymrozki wiosną. Dobrze znosi okresowe susze, wytrzymuje okresowe zalewanie. W pełni plonuje w drugim i trzecim roku użytkowania. Odporna na udeptywanie przez zwierzęta, a przygryzana szybko odrasta.


FANTAZJA

Festuca pratensis var. Fantazja

Odmiana pastewna, średnio wczesna. Dobrze plonuje zarówno w użytkowaniu kośnym, jak i polowym. Lepsza zimotrwałość od odmiany wzorcowej Skra. Szybko odrasta wiosną i po pokosach. Plonowanie w latach użytkowania stabilne. Przeznaczona do użytkowania kośnego łąkowego i kośnego polowego.


KASKADA

Festuca pratensis var. Kaskada

Odmiana pastewna, należy do traw wieloletnich, przeznaczona jako składnik mieszanek na trwałe użytki zielone oraz w uprawie polowej.

Charakteryzuje się wysokim plonem zielonej masy: 600–840 q/ha, suchej masy 120-180 q/ha, dużą zawartością białka: 16–45 q/ha i wysokim plonem nasion 10-12 q/ha.


trawy pastewne tymotka łąkowa

TYMOTKA ŁĄKOWA

Trawa wieloletnia o płytkim, słabo rozwiniętym systemie korzeniowym. Należy do traw późnych. Jest najbardziej zimotrwałym i mrozoodpornym gatunkiem. Wymaga gleb żyznych, Toleruje krótkotrwałe zalewanie i okresowe niedobory wody, ale wówczas gorzej odrasta, umiarkowanie odporna na udeptywanie. Wyróżnia się dużą wartością pokarmową, jest chętnie zjadana przez zwierzęta.


EGIDA

Phleum pratense var. Egida

Wczesna odmiana pastewna, o małej podatności na wyleganie, szybko rusza wiosną, dobrze odrasta po pokosach. Daje wysoki plon zielonej i suchej masy. Duże wymagania glebowe, stanowisko średnio wilgotne, dobrze reaguje na nawożenie głównie azotowe. Plonowanie w latach stabilne. Dobrze zimuje i odrasta wiosną. Przeznaczona do użytkowania kośnego łąkowego i kośnego polowego. Plon zielonej masy 500 – 700 q/ha, plon nasion: 5 – 7 q/ha.


ETOLA

Phleum pratense var. Etola

Odmiana pastewna, należy do traw wieloletnich, smakowitych, o dużej wartości odżywczej, chętnie zjadana przez zwierzęta. Odmiana średniowczesna, zimotrwała, szybko odrasta wiosną i po pokosach, nie wylega. Cechuje ją duża zdolność przystosowania się do mniej korzystnych i zmiennych warunków klimatycznych. Charakteryzuje się wysokim plonem nasion 8–10 q/ha, plonem zielonej masy 600–700 q/ha i suchej masy 130–150 q/ha. Przeznaczona do użytkowania kośnego łąkowego i kośnego polowego, jako składnik mieszanek pastwiskowych.


OWACJA

Phleum pratense var. Owacja

Odmiana pastewna, należy do traw wieloletnich, średniowczena, szybko odrastająca wiosną i po pokosach. Zimotrwała, tolerancyjna na suszę, odporna na wyleganie. Plonowanie stabilne, daje plon o dużej wartości energetycznej. Charakteryzuje się wysokim plonem zielonej masy 600-700 q/ha i suchej masy 100-120 q/ha, dużą zawartością białka – 49,0 q/ha. Należy do traw o dużej smakowitości, chętnie zjadana przez zwierzęta. Przeznaczona do użytkowania kośnego, na łąki i grunty orne.


SECESJA

Phleum pratense var. Secesja

Odmiana pastewna, wczesna, o dobrej zimotrwałości. Wysoka wydajność zielonej masy w całym okresie wegetacji. Szybko odrasta po pokosach, zwłaszcza wiosną. Przeznaczona do użytkowania kośnego łąkowego i polowego.


TAMIZA

Phleum pratense var. Tamiza

Odmiana pastewna, należy do traw wieloletnich, smakowitych o dużej wartości odżywczej, przydatna w żywieniu bydła, owiec i koni w postaci sianokiszonek i siana. Średnio wczesna, odporna na suszę i wyleganie, zimotrwała. Dobrze odrasta wiosną i po pokosach. Charakteryzuje się wysokim plonem nasion 9–11 q/ha, zielonej masy 600–700 q/ha i suchej masy 120–160 q/ha. Przeznaczona do użytkowania kośnego, na łąki i grunty orne.


trawy pastewne wiechlina łąkowa

WIECHLINA ŁĄKOWA

Wieloletnia, niska, o silnym lecz płytkim systemie korzeniowym. Wytwarza podziemne rozłogi. Wczesna, zimotrwała. Toleruje okresowe zalewanie.

Szczególnie polecana na pastwiska ze względu na bardzo dużą odporność na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta. Charakteryzuje się bardzo dobrą strawnością, właściwym zbilansowaniem składników pokarmowych i smakowitością. Silnie zadarnia się dopiero w trzecim roku użytkowania.


HARFA

Poa pratensis var. Harfa

Odmiana pastewna, średnio wczesna. Dobrze plonuje zarówno w użytkowaniu kośnym, jak i polowym. Lepsza zimotrwałość od odmiany wzorcowej Skra. Szybko odrasta wiosną i po pokosach. Plonowanie w latach użytkowania stabilne. Przeznaczona do użytkowania kośnego łąkowego i kośnego polowego.


STRUGA

Poa pratensis var. Struga

Należy do traw pastewnych, wieloletnich. Przeznaczona na użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, na grunty orne, łąki i pastwiska. Może być uprawiana w siewie czystym lub w mieszankach. Wczesna, średnio wysoka. Daje wysoki plon zielonej i suchej masy w całym okresie wegetacyjnym. Wyrównana w okresie kwitnienia i kłoszenia. Wysokie tempo wzrostu wiosną i po pokosach. Dobrze zimuje. Wysoki plon nasion w stosunku do odmiany wzorcowej Eska 46. Zimotrwała, tolerancyjna na choroby i szkodniki. Odporna na przykaszanie i udeptywanie, jest polecana na trwałe użytki zielone. Plon zielonej masy – 500–600 q/ha, plon suchej masy – 90–100 q/ha.


TĘCZA

Poa pratensis var. Tęcza

Odmiana pastewna w latach użytkowania, bardzo wczesna. Plonowanie w latach stabilne. Dobrze zimuje i szybko odrasta wiosną i po pokosach. Wykazuje wyższy plon nasion od odmiany wzorcowej Eska 46. Przeznaczona do użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego.


trawy pastewne życica westerwoldzka i wielokwiatowa

ŻYCICA WESTERWOLDZKA I WIELOKWIATOWA

Trawa wysoka, luźnokępowa. Najszybciej rosnąca. Przeznaczona do koszenia, źle znosi wypasanie przez zwierzęta. Najlepiej plonuje na glebach średniowilgotnych, o dobrej strukturze, zasobnych w składniki pokarmowe. Daje wysokie plony paszy o wysokiej zawartości cukrów i bardzo dobrej strawności. Łatwo się zakisza. Życica wielokwiatowa – w polskich warunkach zazwyczaj dwuletnia, życica wielokwiatowa westerwoldzka – jednoroczna.


GAZA

Lolium multiflorum ssp. non alternativum var. Gaza

Odmiana na użytki kośne, jako wsiewka lub poplon ozimy. Tetraploidalna, średniowczesna, o bardzo dobrym odroście wiosną i po pokosach. Dzięki dużej zawartości cukrów chętnie spożywana przez zwierzęta. Wysoka strawność. Stanowi doskonały składnik kiszonek. Zimotrwała i odporna na wyleganie. Na zwiększone nawożenie azotowe reaguje podwyższeniem plonów. Najbardziej odpowiednie stanowisko uzyskujemy po roślinach okopowych, rzepaku i roślinach strączkowych. Plon zielonej masy: 1300–1500 q/ha, plon suchej masy: 200–300 q/ha, plon nasion: 10–14 q/ha.


MOWESTRA

Lolium multiflorum ssp. alternativum var. Mowestra

Odmiana diploidalna, jara, średniowczesna, o szybkim wzroście i rozwoju po siewie. Przeznaczona do krótkotrwałego użytkowania kośno-polowego w siewie czystym i w mieszankach np. z koniczyną perską. Na glebach żyznych w lata wilgotne daje 3 – 4 pokosy zielonki. Przydatna do zbioru na siano (duża zawartość suchej masy i cienkie łodygi). Charakteryzuje się wyższym plonem zielonej i suchej masy oraz nasion w stosunku do odmiany Mowester. Odporna na wyleganie i choroby (zwłaszcza na rdzę). W latach o łagodnych zimach nie wymarza.


KAJANA

Lolium multiflorum ssp. alternativum var. Kajana

Odmiana tetraploidalna, jara, średniowczesna o bardzo szybkim wzroście i rozwoju po siewie. Przeznaczona do użytkowania kośno-polowego w siewie czystym i mieszankach lub do wiosennych podsiewów przerzedzonych po zimie koniczyn. Może być uprawiana na glebach umiarkowanie wilgotnych. Dobrze odrasta po kolejnych pokosach i wytrzymuje okresowe susze. Charakteryzuje się wyższym plonem zielonki (do 1200 q/ha) i suchej masy o lepszej strawności w stosunku do odmiany Kaja. W latach o łagodnych zimach nie wymarza. Ma dobrą zdrowotność i zadawalający plon nasion.