Gryka

Gryka Fagopyrum esculentum - jest rośliną owadopylną i ciepłolubną. Do kiełkowania wymaga temperatury gleby powyżej 10 st C. Jest wrażliwa na przymrozki wiosenne. Najlepiej rozwija się w temperaturze ok. 20 st C, a wysoka temperatura i mała wilgotność powietrza w okresie kwitnienia powoduje spadek plonów. Silne wiatry mogą być przyczyną do wylegania roślin.

WYMAGANIA I WYBÓR PRZEDPLONU

Gryka udaje się na glebach piaszczystych, ale ma bardzo duże wymagania wodne, dwa razy większe niż pszenica. Znosi kwaśny odczyn podłoża, jednak lepiej plonuje na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego. Dobrymi przedplonami są zboża ozime i jare, jednak uprawiane nie później niż w drugim, trzecim roku po oborniku oraz poplony ozime.

TERMIN I NORMA SIEWU

Grykę należy wysiewać między 10 a 20 maja. Jako poplon na paszę można ją wysiewać do końca lipca. Zaleca się wysiewać 50-75 kg nasion/ha, w rzędy 25-50 cm, w zależności od rodzaju gleby. Większa rozstawa jest zalecana na glebach słabszych. Głębokość wysiewu 2-3 cm na lepszych stanowiskach, na lżejszych i suchych do 5 cm.


NAWOŻENIE

Przeciętnie należy stosować po 20-40 kg azotu, fosforu i potasu. Na glebach uboższych należy zwiększyć dawki fosforu i potasu o 50%, a dawkę azotu można podwoić. Małe dawki azotu daje się w całości przedsiewnie, wyższe- połowę przedsiewnie, a drugą połowę w czasie kwitnienia gryki. Nawożenie fosforem i potasem stosuje się przedsiewnie pod kultywator lub ciężką bronę.

Katalog


 

gryka

KORA

Fagopyrum esculentum var. Kora

Rośliny osiągają wysokości 100-120 cm w zależności od warunków klimatyczno-glebowych. Odmiana o okresie wegetacji trwającym od 90 do 100 dni- średniowczesna. Wykazuje dobrą odporność na wiosenne chłody oraz okresowe susze. Nasiona charakteryzują się średnią masą tysiąca nasion ( 25-30g), oraz zawartością łuski mieszczącą się w przedziale 18-24%, łuski mają barwę od brązowej do czarnej. Odmiana polecana na słabsze gleby.

Plon nasion 15–23 q.


 

gryka

PANDA

Fagopyrum esculentum var. Panda

Roślina o wysokości 100–115 cm, Długość okresu wegetacji 90–105 dni (średniowczesna), o dobrej odporności na wiosenne chłody, okresowe susze w czasie kwitnienia oraz na choroby .Nasiona odporniejsze na osypywanie niż u odmiany Kora. Plon nasion 15–23 q. masa tysiąca nasion może wynosić od 25 do 30 g (w zależności od warunków klimatyczno-glebowych); zawartość łuski mieści się w przedziale 17–22% . Na glebach zwięzłych plonuje lepiej niż odmiana Kora.


 

gryka 3

MHR SMUGA

Fagopyrum esculentum var. MHR Smuga

Odmiana wczesna, dojrzewająca równomierniej niż pozostałe, o wysokim potencjale plonotwórczym pozwalającym na uzyskanie od 16 do 30 q/ha. Do zalet tej odmiany należy również niska podatność na osypywanie nasion w trakcie dojrzewania. Zawartość łuski mniejsza niż w przypadku pozostałych odmian. Barwa nasion jest wyraźnie ciemniejsza niż w przypadku odmian Panda oraz Kora. Pochodzenie tej odmiany zapewniło jej odporność na wiosenne chłody i okresowe niedobory wody.
Długość okresu wegetacji -85 - 90 dni.
Rośliny o wysokości 95 -115 cm w zależności od warunków glebowo-klimatycznych.
Zawartość łuski w granicach 19-23%.
Plon ziarna bardzo wysoki, 16-30 q/ha.


 

gryka 4

MHR KORONA

Fagopyrum esculentum var. MHR Korona

Długość okresu wegetacji tej odmiany wynosi od 90 do 100 dni, należy więc do odmian średnio-wczesnych. Łodygi główne rozwijają się wyraźnie ku górze nie tworząc wielu odgałęzień w dolnych partiach rośliny, odmiana zalecana do siewu w szerokie rzędy. Wysoka masa tysiąca nasion, oraz łatwość w obłuszczaniu sprawia że, odmiana ta jest atrakcyjna dla sektora przetwórczego oraz rolnika. Plonowanie zależne od systemu uprawy i warunków w czasie wegetacji może wynosić od 15 do 27 q/ha. Zaletą tej odmiany jest także wysoka miododajność oraz niski procent odrzucanych nasion.
Długość okresu wegetacji -90 - 100 dni
Masa 1000 nasion -30 -33 g.
Zawartość łuski - 20,5 -24,5%.
Plon nasion-15-27 q/ha.